Klub podróżnika pod hasłem "W dmuchanym lodołamaczu - kajakowa Grenlandia"

30 stycznia 2018 r w Domu Darmstadt w Płocku, w ramach "Klubu Podróżnika” im. Tony’ego Halika, odbyło się od dawna wyczekiwane spotkanie ze Zbyszkiem Szwochem pt. "W dmuchanym lodołamaczu - kajakowa Grenlandia".

Niebo w kolorze, czyli spotkanie z Seniorami w Galerii Sztuki Dzieci i Młodzieży

Festiwal Zorzy Polarnej na spotkaniu z Seniorami w Galerii Sztuki Dzieci i Młodzieży w Płocku.

Goście wysłuchali opowieści o Arktyce i o zorzy polarnej.

Seniorzy z podziwem oglądali wystawę "Niebo w Kolorze - spotkanie z zorzą polarną".
Każdy mógł zrobić swoją zorzę polarną z kolorowego piasku.

Dziękujemy Galerii Dzieci i Młodzieży POKiS za gościnę, a Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej za zaproszenie. To wielka przyjemność prowadzić zajęcia z Seniorami.

Dzień Niedżwiedzia Polarnego - spotkanie z dziećmi ze świetlic środowiskowych.

Tradycyjnie podczas ferii, w ramach Projektu Festiwal Zorzy Polarnej spotykamy się z dziećmi ze świetlic środowiskowych. To spotkanie było poświęcone niedźwiedziowi polarnemu.